Nákup firmy GASTRO – MENU EXPRESS a.s.

Společnost Alef Bet s.r.o. úspěšně zprostředkovala pro našeho váženého klienta nákup firmy GASTRO – MENU EXPRESS a.s. V prodeji došlo k převzetí 100% podílu společnosti GASTRO – MENU EXPRESS a.s. Prodej firmy byl dokončen a akviziční smlouva podepsána v prosinci roku 2017. Tým Alef Bet s.r.o. pro klienta převzatou společnost identifikoval a zprostředkoval následná vyjednávání…