Akvizice firmy DELIKA lahůdky, s.r.o.

12.07.2018

Za asistence společnosti Alef Bet s.r.o. došlo koncem měsíce června k završení prodeje 100 % obchodního podílu ve společnosti DELIKA Lahůdky, s.r.o. a k podpisu akviziční smlouvy. Novým majitelem se stala společnost GASTRO - MENU EXPRESS a.s., která touto akvizicí rozšíří své výrobní kapacity, portfolio produktů a dosáhne na nové zákazníky. Noví majitelé vidí v synergii mezi oběma firmami potenciál k rozšíření svého podílu na trhu s lahůdkami a studenou kuchyní v České republice.