Prodej firmy

Přemýšlíte nad tím, zda neprodat Vaši společnost?

Každého majitele společnosti nebo senior manažera občas napadne, zda není čas na prodej firmy. Důvody, které těmto úvahám předcházejí bývají velmi rozdílné. Typické důvody k prodeji jsou:

  • Změna životních priorit
  • Ztráta motivace
  • Potřeba uvolnit kapitál pro jinou investiční příležitost
  • Neshody společníků či akcionářů
  • Ladění portfolia u investičních skupin a holdingových firem

Ať už je motivace k prodeji společnosti jakákoli, je nutné především pozici prodávané firmy dobře analyzovat. Teprve na základě této analýzy je možné vytipovat a oslovit případné investory s nabídkou na převzetí.


Nákup firmy

Manažer, který řeší zásadní problém, nebo investor, který potřebuje alokovat volný kapitál, dospějí dřív nebo později k jedinému: Chci koupit firmu! 


Strategický investor

Prvním typem investora je strategický investor, často manažer, který potřebuje řešit nějaký aktuální problém ve své společnosti. Jedná se tedy o strategického investora. Mnohdy je to potřeba růstu firmy. Vždyť firma, která neroste, velmi obtížně svým majitelům přináší požadované výnosy. Zejména zahraniční společnosti požadují takřka vždy standardní růst obratu kolem deseti procent. Například na dobře obsazených nerostoucích trzích, jakými je třeba zdravotnictví nebo automobilový průmysl, je akvizice firmy mnohem výhodnější než organický růst. Delším scénářem, charakteristickým naopak pro vysoce růstové trhy, je využití synergií plynoucích z know-how, technologií nebo třeba lidského potenciálu koupené firmy. Tento přístup je charakteristický pro koupě firem například v oblasti technologie, farmacie, internetu a obecně na expandujících trzích.  

Finanční investor

Druhým případem je potřeba investovat volné finančních prostředky, jde tedy o finanční investory. Investiční prostředí v současné ekonomické situaci není příliš příznivé. Úrokové sazby jsou blízké nule, zlato i další komodity vytrvale klesají, přístup na oficiální kapitálové trhy je komplikovaný řadou poplatků a složitých smluvních vztahů. Své služby poskytujeme jak institucionálním investorům (venture kapitálové fondy, fondy kvalifikovaných investorů, volná kapitálová uskupení), tak movitým fyzickým osobám. Koupě firmy, mnohdy vysoce ziskové, ochrání jejich kapitál před inflací, a poskytuje mimořádně zajímavé výnosy. 

Ať již k závěru chci koupit firmu dospěje kdokoli, měl by vědět, že i v českém prostředí je to velmi dobře možné. V každém případě je ovšem nutné analyzovat strategickou pozici a požadavky investora. Na základě této analýzy je poté možno identifikovat akviziční cíle a diskrétně je oslovit. Z našich dlouhodobých zkušeností plyne, že cca 20% majitelů společností je připraveno se myšlenkou na prodej své firmy zabývat. Také se ukazuje, že toto číslo není příliš závislé na ekonomické pozici firmy, lze tedy koupit firmu i vysoce ziskovou. Nicméně ať už jsou Vaše představy jakékoli, my Vám vhodného partnera najdeme.  

Rádi s Vámi zkonzultujeme Vaši konkrétní situaci