Prodej firmy

Jak prodat firmu v 8 bodech

Prodej firmy může být složitý proces, který vyžaduje plánování a přípravu. Zde je několik kroků, které byste měli zvážit před a při prodeji své firmy.
Je důležité, abyste si uvědomili, proč chcete firmu prodat: Mohou to být různé důvody, jako například potřeba změnit kariéru, finanční potřeba, nemáte komu svoji firmu předat, nebo ztráta zájmu o podnikání.
Stanovte si cíle a očekávání: Před prodejem si musíte stanovit cíle a očekávání, abyste věděli, čeho chcete dosáhnout prodejem své firmy. Může to být například výše prodejní ceny, za jakých podmínek chcete firmu prodat, jaké specifické požadavky chcete mít na kupujícího.
Připravte si dostatečné finanční prostředky: Je důležité si uvědomit si, že proces prodeje může být nákladný. Mohou to být například náklady na právní služby, daňové poradenství, posouzení hodnoty firmy.
Mějte k dispozici zkušeného odborníka na prodej firmy: Vyhledání takového odborníka, který vám pomůže s prodejem, může být zásadním krokem. U nás jste správně.
Získání odhadu hodnoty firmy: Posouzení hodnoty je důležité, abyste věděli, kolik vaše firma stojí a jakou nejlepší cenu za ni můžete získat. Měli byste mít ale na paměti, že každého investora budou více zajímat výsledky, které bude firma produkovat v budoucnu. Nikoliv výsledky za minulá období.
Připravte si důležitou dokumentaci: Jako je například daňové přiznání, účetní záznamy nebo smlouvy s klíčovými zákazníky. Dále budete potřebovat také veškeré pohledávky, závazky, smlouvy i vnitrofiremní dokumentaci, jako jsou směrnice, organizační řád, popisy pracovních míst, work-flow a podobně.
Jak najít kupce: Často to je velmi obtížné najít dobrého kupce. Využijte služeb profesionálního M&A zprostředkovatele Alef Bet.
Omezte okruh lidí, kteří o prodeji mají vědět. My s každým vážným zájemcem, se kterým budeme vyjednávat, podepíšeme dohodu o mlčenlivosti, aby nedošlo k úniku vnitřních informací týkajících se vaší firmy.

Naše služby

Prodejnost vaší firmy
Na základě komplexní analýzy pro vás vyhodnotíme reálnost prodeje vaší firmy.
Určíme procesní tým
Dodáme tým našich odborníků, kteří vás provedou všemi nutnými procesy prodeje a kteří budou spolupracovat se zkušenými a prověřenými účetními i daňovými poradci, právními kancelářemi, zajistí potřebný elektronický data roomu.

Zajistí pro vás všechna výběrová řízení se specializovanými odborníky, společnostmi dle vašich potřeb.
Potenciální zájemci
Najdeme vám potenciální kupující z naší sofistikované databáze a okruhu strategických a finančních investorů Virtuální data room – zajistíme kompletní přípravu a řízení data room.

Tato datová místnost slouží zájemcům o předakviziční náhled k zabezpečenému zpřístupnění interních informací o vaší firmě.
Zastupujeme vás
Při jednání s třetími stranami od začátku celého procesu až do uskutečnění.

Pomůžeme vám především s vyhodnocením nezávazných i závazných nabídek, s výběrem zájemců, s vyjednáváním prodejní ceny a její výplaty, vyjednáváním kupní dokumentace a záruk.
Zajistíme transakční dokumentace
Je to klíčový prvek každé akvizice. Skládá se z Rámcové smlouvy, která obsahuje většinu podmínek obchodu (ceny, platební podmínky a řadu dalších příloh). Je to řídící dokument celé transakční dokumentace. Dále jsou to jednoduché smlouvy o převodu obchodních podílů, smlouva nebo smlouvy, které ošetřují podmínky vztahu a spolupráce stran po uzavření transakce (jednatelství, podmínky pracovněprávního vztahu, zákaz konkurence). Další podstatným dokumentem jsou zprávy z procesu due diligence. Vše zajistíme prostřednictvím renomované právní kanceláře.
Uskutečnění transakce
Zajistíme vypořádání kupní ceny oproti podílu na společnosti pomocí finančních a ekonomických instrumentů s cílem maximálního zabezpečení prodávajícího.

Postup prodeje vaší firmy

Úvodní konzultace vašeho záměru a motivace prodeje vaší firmy, získání základních informací, informace o postupu a veškerých procesech prodeje, vyhodnocení aktuální situace a časová reálnost prodeje vaší firmy.
Podpis smlouvy o poradenství, jejíž součástí jsou podmínky, seznam požadovaných dokumentů, posloupný harmonogram bodů celé transakce.
Příprava podkladů na prodej po zpracování vámi poskytnutých dat, dostupných a odborných informací, založení do data roomu, vypracování nabídkových prezentačních materiálů pro potenciální zájemce.
Oslovení potencionálních zájemců o koupi z naší velké sofistikované databázi firem, díky níž jsme velmi efektivní v nalezení vhodného zájemce o koupi vaší firmy. Maximální diskrétnost je samozřejmostí.
Projevený zájem zájemce povede k podepsání dohody NDA (zachování důvěrnosti informací), poskytneme mu potřebné informace o vaší firmě a dohodneme s ním prohlídku firmy. V případě vážného zájmu o koupi vaší firmy zahájíme jednání o prodeji předložením indikativní nabídky.
U samotného jednání o prodeji dohlédneme na procesy, při kterých si zájemce bude prověřovat vaši firmu tzv. due diligence, povedeme s vámi klíčová jednání o ceně, způsobu její platby a nejvýhodnějších podmínkách převodu firmy na nového majitele.
Po závazném potvrzení nabídky zájemcem začneme s procesem přípravy smluvní dokumentace.
Prodej společnosti nastane podpisem smluvní dokumentace oběma smluvními stranami a vám zaplacením kupní ceny.

Nejčastější dotazy (FAQ)

Vždy záleží na konkrétním případu, ale investor zpravidla počítá hodnotu společnosti podle návratnosti jeho investice a rizika.
Prodej firmy zpravidla zabere 6–12 měsíců.
Po prodeji nový majitel ve většině případů požaduje, aby bývalí vlastníci pomohli s přechodovým obdobím a nějakou dobu ještě ve společnosti zůstali. Typicky se jedná o spolupráci po další 1-3 roky podle dohody obou protistran.
S oznámením prodeje zaměstnancům a obchodním partnerům je zpravidla dobré počkat, než je jasná dohoda s novými majiteli.
10
Let na trhu
10.000+
Klientů v databázi
50+
Uskutečněných transakcí
99.9 %
Úspěšnost

Chcete prodat, koupit, nacenit firmu?

Nebo nám napište pomocí kontaktního formuláře. Ozveme se vám.
© 2023 Všechna práva vyhrazena
Vytvořila FORMEDIA
arrow-right