Proces akvizice společnosti

20. 11. 2023

Popis procesu nákupu a prodeje firmy, možnost využití procesního řízení.

V moderním podnikovém prostředí jsou akvizice jedním z klíčových nástrojů rozvoje firem. Proces akvizice však není jen o jednoduché koupi nebo jednoduchém prodeji, ale zahrnuje komplexní projektové řízení, ve kterém se prolíná práce různých týmů a odborníků. V tomto článku se podíváme na to, jakým způsobem se daňový, právní a ekonomický tým společně podílejí na akvizičním procesu firmy.

1. Průzkum a analýza
Akviziční proces začíná identifikací a výběrem cílové společnosti, která má být zakoupena. Zde vstupuje do hry ekonomický tým, který provádí analýzu finančního zdraví vybrané firmy. Na základě této analýzy jsou stanovena potenciální rizika a přínosy spojené s akvizicí.

2. Právní prověrka
Právní tým se zaměřuje na právní prověrku společnosti. Tento krok zahrnuje ověření veškerých právních aspektů, jako jsou smlouvy, práva duševního vlastnictví, právní spory a další záležitosti. Cílem této prověrky je identifikovat potenciální právní rizika, která by mohla ovlivnit úspěch transakce.

3. Daňová prověrka
Daňový tým provádí daňovou prověrku, která se zaměřuje na zjištění daňových povinností a potenciálních daňových rizik spojených s akvizicí. Tento krok zahrnuje analýzu daňových závazků cílové společnosti a identifikaci možností optimalizace daňových nákladů po dokončení akvizice.

4. Jednání s bankou a transakční dokumentace
Jakmile jsou průzkum, právní a daňová prověrka dokončeny, potenciální rizika jsou identifikována a vyřešena, začíná fáze jednání s finančními institucemi a bankou. Ekonomický tým spolupracuje s bankou na zajištění finančních prostředků pro transakci. Zároveň se připravuje transakční dokumentace, která zahrnuje smlouvy, dohody o převodu majetku a další dokumenty potřebné k dokončení akvizice.

5. Dokončení akvizice
Když jsou všechny přípravy hotové a jednání s bankou proběhlo úspěšně, dochází k finálnímu dokončení akvizice. V této fázi se provádí převod majetku a práv cílové společnosti na nového vlastníka.

Akvizice společnosti je komplexní proces, který zahrnuje mnoho různých aspektů a odborných znalostí. Spolupráce daňového, právního a ekonomického týmu je klíčová pro úspěšné provedení akvizice. Každý tým přináší své odborné znalosti a dovednosti, které jsou nezbytné pro prověření cílové společnosti. Shora popsaná typická struktura navzájem propojených a podmíněných fází tvoří typickou projektovou strukturu. Projektové řízení celé akvizice je jedním z jedinečných know-how firmy Alef Bet s.r.o.

Chcete prodat, koupit, nacenit firmu?

Nebo nám napište pomocí kontaktního formuláře. Ozveme se vám.
© 2023 Všechna práva vyhrazena
Vytvořila FORMEDIA