Upozornění na jeden ze základních aspektů rozhodnutí o prodeji firmy

11. 1. 2024

Rozhodnutí o prodeji firmy je pro její majitele vždy složité a je třeba se jím zabývat ze všech úhlů pohledu. Daňový je určitě klíčový, protože zcela zásadně dopadá do konečné sumy, kterou majitelé za firmu inkasují.

V tomto ohledu vládní konsolidační balíček poměrně zásadně změnil situaci. Ruší totiž osvobození prodejů podílů v s.r.o. a akcií po uplynutí daňového testu. Připomínám, že ten byl v případě s.r.o. pětiletý a v případě akcií tříletý.

Místo osvobození je zaváděn složitější mechanismus. Ten má začít platit od 1. 1. 2025. Jeho přesný popis je nad rámec této stručné úvahy. Pokud by někdo měl zájem o další informace, neváhejte mne kontaktovat.

Nicméně dva poněkud opomíjené aspekty si dovolím zdůraznit.

Prvním je fakt, že netriviálnost mechanismu a logická absence judikátů zvyšuje právní nejistotu. Vzhledem k tomu, že inkasovaná suma nebývá pro prodejce marginální, je případné dodanění velmi nepříjemné.

Druhým je roční odklad vstupu nové právní úpravy v platnost, která otevírá prostor pro další novelizace. A přiznejme si upřímně, pro prodávající spíše k horšímu.

Dovolím si tedy všem, kteří o prodeji firmy uvažují doporučit, aby ho realizovali ještě ve stávajícím daňovém režimu, tedy do konce roku 2024. Pokud uvážíme, že typická délka akvizičního procesu je mezi 6 až 9 měsíci, je rozumné se celou věcí zabývat již nyní. Společnost Alef Bet s.r.o. Vám v tom ráda pomůže.

Chcete prodat, koupit, nacenit firmu?

Nebo nám napište pomocí kontaktního formuláře. Ozveme se vám.
© 2023 Všechna práva vyhrazena
Vytvořila FORMEDIA